ฝ่ายค้านรัสเซียโดนวางยาต้องหลบหนีไปต่างประเทศ สิ่งที่รัฐบาลรัสเซียทำกับคนที่เห็นต่าง

นายอเล็กเซ นาวาลนี เป็น ผู้นำฝ่ายค้านในประเทศมหาอำนาจ ท…

Close
Menu